คำศัพท์

 

 

:::: ร่างกาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    swedish4thai.com

ภาษาสวีดิชสำหรับคนไทย

                        

                                                                                                                                      

                            

  Swedish4Thai.Com 2009