คำศัพท์

 

 

:::: เลขลำดับที่ โดย ยุ้ยสุดสวย 

 

 

 

 

Svenska

คำอ่าน

Engelska
första 1:a (ตัวย่อ) เฟิชตะ first 1th
andra 2:a อันดระ second 2nd
tredje 3:e เทรียดเยะ third 3rd
fjärde 4:e ฟแยร์เดะ fourth 4th
femte 5:e เฟมเตะ fifth 5th
sjätte . เคว่ตเตะ sixth .
sjunde . ควุนเเดะ seventh .
åttonde . อตตอนเดะ eighth .
nionde (ลงท้ายด้วย :e ไปเรื่อยๆ ) นีออนเดะ ninth (ลงท้ายด้วย th ไปเรื่อยๆ )
tionde . ทีออนเดะ tenth .
elfte . เอลฟเตะ eleventh .
tolfte . โทลฟเตะ twelfth .
trettonde . เทรตตอนเดะ thirteenth .
fjortonde . ฟิวตอนเดะ fourteenth .
femtonde . เฟมตอนเดะ fifteenth .
sextonde . เซคตอนเดะ sixteenth .
sjuttonde . ควุทตอนเดะ seventeenth .
artonde . ออร์ตอนเดะ eighteenth .
nittonde . นิตตอนเดะ nineteenth .
tjugonde . ชูกอนเดะ twentyth .
tjugoförsta 21:a ชูโก เฟิชตะ twentyfirst 21st
tjugoandra 22:a ชูโก อันดระ twentysecond 22nd
tjugotredje 23:e ชูโก เทรียดเยะ twentythird 23rd
tjugofjärde 24:e ชูโก ฟแยร์เดะ twentyfourth 24th
... ... (นับต่อไป) ... .... ....
trettionde 30:e เทรตตีออนเดะ thirtieth 30th
fyrtionde 40:e เฟิทตีออนเดะ fortieth 40th
femtionde . เฟมติออนเดะ fiftieth .
sextionde . เซคตีออนเดะ sixtieth .
sjuttionde . ควุทตีออนเดะ seventieth .
åttionde . อตตีออนเดะ eightieth .
nittionde . นิตตีออนเดะ ninetieth .
hundrade . ฮุนดร้าเดะ hundredth .
tusende . ทูเซ่นเดะ tousandth .
miljonte . มิลยูลเตะ millionth .

 

 

 

ฟังการออกเสียงจากคนสวีดิช คลิกที่นี่

 

ตัวเลขพวกนี้ ส่วนใหญที่ยุ้ยเคยใช้ก็ใช้เวลาเราพูดถึงวันที่น่ะค่ะ มาดูตัวอย่างกัน

 

ถาม Vilket datum är det idag?  / Vad ar det för datum idag? 

 

ตอบ Det är den trettionde augusti. /

Det är den 30:e augusti. (เขียนเท่านั้น) /

Det är den trettionde i åttonde. (วันที่ 30 เดือนที่ 8)

 

ถาม När fyller du år? 

ตอบ Jag fyller år den första juni. /

Jag fyller år den 1:a juni. (เขียนเท่านั้น) /

Jag fyller år den första i sjätte. (วันที่ 1 เดือนที่ 6)

 

2007-08-30 / 2007.08.30

Man säger "den trettionde augusti tvåtusensju" หรือ "den trettionde augusti tjugohundrasju".   

 

การเขียนวันที่ก็จะเป็น "ปี-เดือน-วันที่" จะใช้จุด หรือ ขีด คั่นก็ได้ หรือจะเขียนเป็น 2007-augusti-30 ก็กระจ่างแจ้งดีค่ะ คนอ่านจะได้ไม่ต้องนั่งนับเดือน (อ่อ ตรงเดือนนั่นอย่าลืมว่าใช้อักษรตัวเล็กนะคะ)

 

อีกอันขอพูดถึงสักหน่อยก็เลขประจำตัวประชาชน (personnummer) เค้าก็จะเรียงเป็น "ปี ค.ศ. ที่เกิด เดือนเกิด วันเกิด - เลขลับเฉพาะตัวสี่หลัก" เช่น 780227-8964 เกิดปี 1978 เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 27 ค่ะ ....

โชคดีมีชัย ไปกะเอสเอฟอีนะคะ สู้ๆ ค่ะ ... บาย

 

เยี่ยมชม เว็บไซต์ของยุ้ยสุดสวย - http://yuithaigirl.is-very-sweet.org/

 

 

<<< กลับสู่หน้าหลัก

    swedish4thai.com

ภาษาสวีดิชสำหรับคนไทย

 

 

 

                        

                                                                                                                                      

                            

  Swedish4Thai.Com © 2009