หลักไวยากรณ์

 

 

:::: ตัวอักษรและการออกเสียง (เพิ่มเติมไฟล์เสียง โดยคนสวีดิช)

:::: จำนวนและตัวเลข (เพิ่มเติมไฟล์เสียง โดยคนสวีดิช)

:::: คำนาม

:::: คำนาม (เพิ่มเติม)

:::: คำนามแบบเจาะจงและไม่เจาะจง 

:::: คำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้ (เพิ่มเติม)

:::: คำนามที่ไม่ใช้คำนำหน้านาม

:::: การใช้คำนามแสดงความเป็นเจ้าของ

:::: การใช้คำนามที่มีลักษณะเฉพาะ

:::: การเปลี่ยนคำนามจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์

:::: คำสรรพนาม

:::: คำวิเศษณ์ (ขยายนาม)

:::: คำวิเศษณ์ (ขยายกริยา)

:::: คำกริยา

:::: คำกริยาช่วย

:::: บุพบท

:::: คำบุพบท พร้อมรูปภาพอธิบาย

:::: ตัวอย่างการใช้คำบุพบท (พร้อมไฟล์เสียง โดยคนสวีดิช)

:::: คำเชื่อม

:::: Mycket หรือ Många ใช้อันไหนดี

:::: คำบอกเวลา - Tidsadverbial

:::: Vilken, Vilket, Vilka - โดย มะกรูด

:::: การอ่านออกเสียง  k - โดย มะกรูด

:::: vara และ bli ใช้ต่างกันอย่างไร - โดย มะกรูด

:::: kan vara และ kan bli ใช้ต่างกันอย่างไร -โดย มะกรูด

:::: สารนิพนธ์เรื่อง "ปัญหาในการออกเสียงภาษาสวีเดนของคนไทย" - โดย มะกรูด

:::: Tycker om / Tycker inte om - ชอบ,ไม่ชอบ (พร้อมไฟล์เสียง)

:::: Modal Verb ที่ควรจำ

:::: การผันกริยาหลักสี่กลุ่มใหญ่ที่ควรจำ

:::: คำ Adverb ที่พบบ่อย

:::: การเปลี่ยนรูปของ "สี" ตามคำนาม en/ett

:::: ภาพรวมการเปลี่ยนจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์

:::: การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นกว่าและขั้นที่สุด

::: คำเชื่อม รวบรวมโดย ยุ้ยสุดสวย
::: การใช้อักษรตัวใหญ่ โดย ยุ้ยสุดสวย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ads. Space

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    swedish4thai.com

ภาษาสวีดิชสำหรับคนไทย

                        

                                                                                                                                         

                          

 Swedish4Thai.Com © 2009