หลักไวยากรณ์

 

 

:::: คำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้

 

คำนามนับได้ หมายถึง คำนามที่มีคุณลักษณะเป็นวัตถุที่สามารถจับต้องหรือจำแนกได้ว่ามีอยู่เท่าไร เช่น คน, บ้าน, รถยนต์, แก้วน้ำ ฯลฯ ส่วนคำนามอีกประเภทหนึ่งที่ไม่สามารถนำมาจำแนกได้ว่ามีอยู่เท่าไร เช่น น้ำ, กาแฟ, อาหาร ฯลฯ เรียกคำนามเหล่านี้ว่า คำนามนับไม่ได้ (icke-räkningsbara substantiv) เนื่องจากคำนามเหล้านี้มีลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อน ไม่สามารถแยกนับออกมาเป็นหน่วยของคำนามได้เป็นชิ้น หรือ เป็นอันได้

 

เมื่อนำคำนามที่นับไม่ได้มาเขียนอยู่ในรูปของคำนำหน้าคำนาม ส่วนของคำนำหน้าคำนามจะหายไป หรืออาจกล่าวได้ว่า คำนามนับไม่ได้ไม่จำเป็นต้องเขียนให้อยู่ในรูปของคำนำหน้าคำนาม แต่ยังคงหลักการเดิมสำหรับการเขียนในรูปแบบของคำปิดท้ายคำนามที่นับไม่ได้ ซึ่งมีกฎบังคับเดียวกันกับคำนามที่นับได้ ดังตัวอย่าง

 

คำนำหน้าคำนามนับไม่ได้ คำปิดท้ายคำนามนับไม่ได้
mjölk น้ำนม mjölken น้ำนม
kaffe กาแฟ kaffet กาแฟ
mat อาหาร maten อาหาร

 

ถึงแม้ว่าคำนามนับไม่ได้จะไม่ใช้คำนำหน้าคำนามในการเขียน แต่ยังคงใช้หลักการเดิมสำหรับการเขียนปิดท้ายคำนามนับไม่ได้เหมือนกับคำนามที่มีคำนำหน้านามทั่วๆไป ดังนั้นขอแนะนำหากท่านเจอคำนามที่นับไม่ได้ ขอให้ท่านเขียนคำนำหน้าคำนามกำกับเอาไว้ เพื่อให้ง่ายต่อการแปลงรูปมาเป็นคำปิดท้ายคำนาม ดังนี้

 

(en) mat อาหาร (ett) kaffe กาแฟ (en) mjölk น้ำนม

 

คำว่า folk หมายถึงคน อาจกล่าวได้ว่าเป็นทั้งคำนามที่นับได้ และคำนามที่นับไม่ได้ ขึ้นอยู่กับประโยคที่นำไปใช้ กล่าว เมื่อกล่าวถึงผู้คนจำนวนมากมายจนนับไม่ถ้วน ก็ให้นับเป็นคำนามนับไม่ได้ เช่น

 

Adam träffade mycket folk på fasten. อดัมได้พบผู้คนมากมายในงานเลี้ยง
คนในที่นี้หมายถึงผู้คนที่มาในงานเลี้ยงมากมายจนไม่สามารถนับจำนวนได้ว่ามีเท่าไร จึงใช้ mycket มาขยาย folk ผู้คน

 

สำหรับ folk ที่หมายถึงกลุ่มสมาชิก หรือบุคคลที่อาศัยในครอบครัว หรือในประเทศเดียวกัน คำว่า folk ในความหมายนี้ถือว่าเป็นคำนามที่นับได้ เช่น
I norra Thailand bor många olika folk. ในภาคเหนือของประเทศไทยมีผู้คนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่
คำว่า folk ในที่นี้หมายถึงจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย ถือว่าเป็นคำนามที่นับได้ จึงใช้ många มาขยาย folk


* * คำว่า mycket และ många หมายถึงมากมาย , หลายสิ่ง แต่จะใช้ต่างกันคือ mycket ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้เป็นพหูพจน์ และ många ใช้กับคำนามที่นับได้เป็นพหูพจน์

 

เครดิต

(ที่มา คัดลอกมาจากหนังสือหลักไวยากรณ์ภาษาสวีเดน 

พิมพ์โดย พี่แม็คแห่งเว็บบ้านไทย (ตุ้ดสยามงามอย่างไทย)

 

<<< กลับสู่หน้า ไวยากรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    swedish4thai.com

ภาษาสวีดิชสำหรับคนไทย

                        

                                                                                                                                         

                          

 Swedish4Thai.Com © 2009